Geslaagde kindervakantieweken


Creatieve Week
Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een leuke Creatieve Week. Op maandagochtend, 14 augustus, werd gestart met 100 kinderen. Gaandeweg de week werd het aantal hoger tot bijna 140 kinderen. Wij hebben kunnen vaststellen dat onder de jeugdige knutselaars veel talent schuilgaat, zoals u ook kunt zien in de fotoalbums op onze website: www.minigestel.nl, of op facebook: www.facebook.com/SkCreatieveWeek. Een woord van dank aan de ruim 25 vrijwilligers, het nieuwe coördinatie team en de kinderen voor de gezelligheid en jullie inzet. Noteer alvast de data van de Creatieve Week voor 2018 in je agenda: 6 tot en met 10 augustus.

 

Mini-Gestel
Tijdens de Creatieve Week was een ploeg van medewerkers druk in de weer met de opbouw van Mini-Gestel welke maandag 21 augustus van start is gegaan met ruim 750 kinderen. Het weer uitermate geschikt om te timmeren en dat zorgden voor een mooi en kleurrijk Mini-Gestel. Meer dan 300 kinderen hebben de woensdagnacht ‘geslapen’ op het terrein in hun hutjes. De foto’s hiervan zijn te bewonderen op onze website www.minigestel.nl en onze facebookpagina: www.facebook.com/SKMiniGestel. Een woord van dank voor de vele vrijwilligers en kinderen welke ook dit jaar Mini-Gestel tot een grandioos evenement hebben gemaakt. Voor de agenda Mini-Gestel 2018 is van 13 tot en met 17 augustus 2018.